Record:   Prev Next
作者 韓勝寶 編著
書名 华夏酒文化寻根 = Hua xia jiu wen hua xun gen / 韩胜室编著
出版項 上海市 : 上海科学技朮文献出版社, 2003[民92]
國際標準書號 7543918900
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  664.6 873    在架上    30550111865968
版本 第1版
說明 [7], 293面 ; 21公分
人民幣15.00元 (平裝)
主題 酒 -- 中國 csht
Alt Title Hua xia jiu wen hua xun gen
Record:   Prev Next