Record:   Prev Next
書名 蘇東坡全集 / 蘇軾著
出版項 [北京市] : 中國書店, 1986[民75]
國際標準書號 7805683298
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  845.1601 583-2  v.1    在架上    30580000280755
 文哲所  845.1601 583-2  v.2    在架上    30580000280763
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 845.1 9404-2  v.1    在架上    HPE0327166
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 845.1 9404-2  v.2    在架上    HPE0327167
 民族所圖書館  C 845.16 4454  v.1    在架上    30520010646488
 民族所圖書館  C 845.16 4454  v.2    在架上    30520010646496
 人社中心  845.16 4454  v.1    在架上    30560300242580
 人社中心  845.16 4454  v.2    在架上    30560300242598
版本 第1版
說明 2冊 ; 21公分
人民幣18.00元 (精裝)
系列 華夏青史文人全集叢書
附註 據世界书局1936年版影印
主題 蘇軾 (1036-1101) -- 作品集 csht
Alt Author 蘇軾 (1036-1101) 著
Record:   Prev Next