Record:   Prev Next
作者 楊林 著
書名 边疆少数民族地区人力资源开发及其可持续发展研究 / 杨林等著
出版項 北京市 : 人民出版社, 2008
國際標準書號 9787010072326 (平裝) : 人民幣48.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  336.84 633    在架上    30550112917123
版本 第1版
說明 [10], 430面 : 圖, 表 ; 24公分
附註 含附錄
含參考書目
主題 中國 -- 邊疆 csht
少數民族 csht
人力資源 csht
Alt Title 拼音題名: Bian jiang shao shu min zu di qu ren li zi yuan kai fa ji qi ke chi xu fa zhan yan jiu
Record:   Prev Next