Record:   Prev Next
作者 劉京菊 著
書名 承洛啟闽 : 道南学派思想研究 / 刘京菊著
出版項 北京 : 人民出版社, 2007[民96]
國際標準書號 9787010062877
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  125.2 8724    在架上    30580002462146
版本 第1版
說明 [12], 299面 ; 21公分
人民幣21.00元 (平裝)
系列 青年学朮文库
附註 拼音題名: Cheng luo qi min : zhongguo zhexue qingnian xueshu wenku
參考書目: 面291-297
主題 哲學 -- 中國 -- 宋(960-1279) csht
Alt Title 道南学派思想研究
Cheng luo qi min : zhongguo zhexue qingnian xueshu wenku
Record:   Prev Next