Record:   Prev Next
作者 譚大初 (明) 撰
書名 次川存稿 [縮影資料] / (明)譚大初撰
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館視聽室    在架上    30530103374930
說明 1捲 ; 35糎
附註 拼音題名: Tzo chuan tsun kao
原分8冊
ROLL 2085
據美國國會圖書館藏本影印
Alt Title Tzo chuan tsun kao
Record:   Prev Next